Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Javni pozivi i natječaji / 07.11.2018.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Drnje

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i članka 10. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije, Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 20. srpnja 2018. godine, donio je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Drnje