Javni pozivi javne nabave

Javni pozivi i natječaji / 05.06.2019.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave računala za potrebe Upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije

VAŽNO! Sukladno člancima 7. i 16. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18), od 01. srpnja 2019. godine svi gospodarski subjekti koji su ugovorne strane u ugovorima sklopljenim u postupcima javne nabave i jednostavne nabave, obvezni su za isporučene robe, obavljene usluge i izvedene radove izdati elektronički račun. Upravni odjel […]