Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 03.08.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za dogradnju građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – nadstrešnica za ekološki tov pilića, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.08.2018 u 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 03.08.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 26.07.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U PREDJELU STARA GORA, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2018. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 26.07.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – prometni i vodnogospodarski sustava odvodnja otpadnih voda, Kalnik

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07. 08. 2018 od 08:00 – 12,0 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju , zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, Ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 18/I, 1. kat, soba br. 2, Križevci.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 26.06.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – staja za muzne krave i telad, 2. skupine i građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – laguna, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.07.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, II. kat.