Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 11.12.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – nerazvrstana cesta NC 2, 2. skupine, na građevnoj čestici 232 k.o. Novačka, Novačka

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 06.12.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina, 2. skupine, Kalinovac Molvice i Batinske

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.12.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 05.12.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja pješačke staze te uređenje kolnih prilaza, 2. skupine, Novigrad Podravski

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2018 u 09:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 05.12.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište poljoprivredne mehanizacije, 2. skupine, na građevnoj čestici kčbr. 838/1, k.o. Zaistovec Zaistovec, Lisjaki 3

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.12.2018 u 09-10 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I. Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 15.11.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava – gradnja podzemnog SVJETLOVODNOG KABELA SVK za baznu postaju T-Mobile BP Križevci – HSSC, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.11.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, i kat, soba 3.