Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 06.12.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Šemovci i Hampovica

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.12.2017. od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, s

Javni pozivi - prostorno uređenje / 24.11.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – izgradnja javne rasvjete na djelovima državne ceste D2 na području Grada Đurđevca, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.12.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 20.11.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija prometnice i izgradnja pješačke staze u Ulici D. Renarića i Ul. M. Detonija u Križevcima

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija prometnice i izgradnja pješačke staze u Ulici D. Renarića i Ul. M. Detonija u Križevcima, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 2343/1, 2343/2, 1156/1, 1156/2 k.o. Križevci Križevci, Ulica Dragutina Renarića, Ulica Marijana Detonija.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 08.11.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac sa uređajem za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Ferdinandovac, SBR – 2.6000 ES

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 25.10.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja Ulice grada Vukovara, Radnička cesta i Kolodvorske ulice u Đurđevcu, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.11.2017 u 8:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, soba br. 27.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 20.10.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa: gradnja ceste, nogostupa, distributivne telekomunikacijske kanalizacije i sustava oborinske odvodnje i formiranje nove građevne čestice, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.10.2017 u 09:00-11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci. I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 19.10.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – Magistralni vodospskrbni cjevovod Carevdar-Glogovnica-Osijek Vojakovački, 2. skupine,

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – Magistralni vodospskrbni cjevovod Carevdar-Glogovnica-Osijek Vojakovački, 2. skupine,

Javni pozivi - prostorno uređenje / 18.10.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Kozarevac, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.10.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 4835