Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 18.02.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – niskonaponska mreža iz trafostanice TS 10(20)/0,4kV Carevdar 1(TP 2616)- NN izlaz Sv. Barbara

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2019 u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat soba 3.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 11.02.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za promjenu namjene i uporabu građevine -promjena namjene samostalne uporabne cijeline pod oznakom URED 6 na I katu kao poslovni prostor u stambeni prostor – stan br. 5a, u stambeno-poslovnoj građevini, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 18.01.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec na više katastarskih čestica u k.o. Jagnjedovec, k.o. Jagnjedovec-grad i k.o. Koprivnica

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.01.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 17.01.2019.

Obavijest o novome terminu za javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš IV. izmjene i dopune prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija) trajat će 30 dana, te započeti 12. ožujka 2019. godine i završiti 10. travnja 2019. godine.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 17.01.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – SUSTAV ODVODNJE NASELJA ĐELEKOVEC I DIJELA NASELJA IMBRIOVEC

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.01.2019 od 08:00 do 15,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivnica, Nemčićeva 5 (soba 44- I kat).

Javni pozivi - prostorno uređenje / 09.01.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna sa pripremom za izvedbu kućnih priključaka

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.01.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 31.12.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – rekonstrukcija raskrižja Ulice Antuna Radića, Ulice Matije Gupca i Grkinske ulice u Đurđevcu

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.01.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 11.12.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – nerazvrstana cesta NC 2, 2. skupine, na građevnoj čestici 232 k.o. Novačka, Novačka

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.