Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 24.03.2017.

Javni poziv za kapitalni projekt K-100013 za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2017. godini

Sufinancirati će se 30% troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije i popratne dokumentacije za pripremu projekata JLS koji će se kandidirati na javne pozive za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije iz kohezijskog fonda putem Operativnih programa ili drugih izvora financiranja za male kapitalne investicije prema Programu ruralnog razvoj

Javni pozivi i natječaji / 24.03.2017.

Javni poziv za tekući projek T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Tekućim projektnom: T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima- izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini, dostave svoje zahtjeve.

Javni pozivi i natječaji / 24.03.2017.

Javni poziv za aktivnost A 100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG) udruženi u poslovnu ideju marketinške promocije vlastitih proizvoda (interesne grupe poduzetnika) zainteresirani za zajedničkim sudjelovanjem na tuzemnim i međunarodnim sajmovima, da u skladu s Aktivnošću A 100021 za koju je rezervirano 30.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Javni pozivi i natječaji / 17.03.2017.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VI/122 – „Virje“ i VI/126 – „Podravske Sesvete“ na području Koprivničko-križevačke županije

Postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije i kriteriji vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta te vrijeme za sklapanje ugovora o zakupu zajedničkog lovišta utvrđeni su Odlukom o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/16.).

Javni pozivi i natječaji / 24.02.2017.

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga T- 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2017. godini

Pozivaju se Udruge s područja Koprivničko-križevačke županije čija se glavna grupa djelatnosti odnosi na gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj da u skladu s Tekućim projektom 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja dostave svoje zahtjeve