Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 30.09.2020.

JAVNI POZIV vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 1. i stavka 2. i 3. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18., 32/19. i 32/20.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – pročišćeni tekst i 4/20.), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. […]

Javni pozivi i natječaji / 16.12.2019.

Obavijest o zatvaranju Javnih poziva A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi i T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekta javnog i privatnog sektora

Više se neće zaprimati novi zahtjevi za aktivnost A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi i tekući projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekta javnog i privatnog sektora, zbog isteka roka za podnošenje zahtjeva kao i zbog utroška sredstava planiranih u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu. Svi zahtjevi koji će […]

Javni pozivi i natječaji / 06.12.2019.

Izmjene javnog poziva za Tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. 11/15. 2/18. i 3/18) – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i […]

Javni pozivi i natječaji / 01.02.2019.

Javni poziv za Tekući projekt T-100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva T 100043 Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije Na osnovu proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. dana  01.  veljače 2019. objavljen je Javni poziv za T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta sufinanciranjem komasacije. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko-križevačke županije, opći prihodi […]