Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 06.06.2018.

Izmjene i dopune Javnog poziva za tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije. Korisnici sa područja jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS) prema indeksu razvijenosti JLS (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti NN 132/17), koje samostalno nemaju rezervirana sredstva za istu namjenu u proračunu za 2018. godinu, osim za namjene u točki 2. pod b, c i d, prihvatljivi su podnositelji zahtjeva.