Javni pozivi u poljoprivredi

Javni pozivi i natječaji / 24.03.2017.

Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

Pozivaju se zainteresirani pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede da u skladu sa Tekućim projektom: T–100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi – Program 1016: Ruralni razvoj na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/10-16-14 od 14. prosinca 2016. godine, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje tekućeg projekta T–100015 u podskupini 352 u 2017. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 300.000,00 kuna.

Javni pozivi i natječaji / 24.03.2017.

Javni poziv za aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko – križevačke županije da u skladu s Aktivnosti: A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje Aktivnosti A 100158 na kontu 329 u 2017. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 35.000,00 kuna.

Javni pozivi i natječaji / 24.03.2017.

Javni poziv za kapitalni projekt K-100013 za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti na području Koprivničko–križevačke županije u 2017. godini

Sufinancirati će se 30% troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije i popratne dokumentacije za pripremu projekata JLS koji će se kandidirati na javne pozive za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije iz kohezijskog fonda putem Operativnih programa ili drugih izvora financiranja za male kapitalne investicije prema Programu ruralnog razvoj

Javni pozivi i natječaji / 24.03.2017.

Javni poziv za tekući projek T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Tekućim projektnom: T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima- izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. godini, dostave svoje zahtjeve.

Javni pozivi i natječaji / 24.03.2017.

Javni poziv za aktivnost A 100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Pozivaju se poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG) udruženi u poslovnu ideju marketinške promocije vlastitih proizvoda (interesne grupe poduzetnika) zainteresirani za zajedničkim sudjelovanjem na tuzemnim i međunarodnim sajmovima, da u skladu s Aktivnošću A 100021 za koju je rezervirano 30.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Javni pozivi i natječaji / 17.03.2017.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VI/122 – „Virje“ i VI/126 – „Podravske Sesvete“ na području Koprivničko-križevačke županije

Postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije i kriteriji vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta te vrijeme za sklapanje ugovora o zakupu zajedničkog lovišta utvrđeni su Odlukom o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/16.).