Natječaji za prijam u službu

Javni pozivi i natječaji / 16.09.2019.

OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 04/18.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, raspisuje OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU […]

Javni pozivi i natječaji / 05.04.2019.

Poziv na testiranje i intervju – za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika/ice za financije i proračun

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika/ice na određeno vrijeme, upućuje POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU Dana 15. travnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj […]