Natječaji za prijam u službu

Javni pozivi i natječaji / 20.12.2017.

Poziv na intervju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

POZIV NA INTERVJU ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE za upravno područje uredskog poslovanja Petra Maruščec, Marina Kokotić, Paula Ivaković, Matea Renić, Ivana Sršek Dana 22. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 12,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. […]

Natječaji za prijam u službu / 12.12.2017.

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Koprivničko-križevačku županiju

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN).

Javni pozivi i natječaji / 11.12.2017.

Poziv na testiranje i intervju – za obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika za financije, proračun i javnu nabavu

Dana 19. prosinca 2017. godine (utorak) s početkom u 8,00 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika za financije, proračun i javnu nabavu u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu – 1 izvršitelj/ica