Natječaji za prijam u službu

Javni pozivi i natječaji / 18.10.2017.

Poziv na testiranje i intervju – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu Prirode, sjedište Koprivnica – 1 izvršitelj/ica

Dana 24. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 9,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

Javni pozivi i natječaji / 18.10.2017.

Poziv na testiranje i intervju – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu Prirode, sjedište Koprivnica – 1 izvršitelj/ica

Dana 24. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 7,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

Javni pozivi i natječaji / 06.10.2017.

OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju

Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, raspisuje OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj/ica, sjedište u Koprivnici, na određeno vrijeme zbog povećanja obima poslova, najduže šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci.

Javni pozivi i natječaji / 04.10.2017.

OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, raspisuje OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE 1. […]