Natječaji za prijam u službu

Javni pozivi i natječaji / 19.05.2014.

NATJEČAJ za prijam službenika/ica u službu na neodređeno vrijeme – Viši savjetnik/ica za provedbu kapitalnih projekata

pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije, raspisuje Natječaj za prijam službenika/ica u službu na neodređeno vrijeme UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE – Viši savjetnik/ica za provedbu kapitalnih projekata