Javni pozivi i natječaji

Lipanj 15

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije

Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije

Lipanj 09

Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i proračun Koprivničko- križevačke županije

Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i proračun Koprivničko- križevačke županije – viši stručni suradnik/ica za poreze – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova

Lipanj 05

Javni poziv za Tekući projekt: T – 100021 uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije

Župan Koprivničko – križevačke županije objavljuje JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT : T – 100021 uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

Svibanj 30

Javni poziv za kapitalni projekt: K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture financiranjem iznosa vodnog doprinosa

Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukturenfinanciranjem iznosa vodnog doprinosa na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

Svibanj 30

Javni poziv za kapitalni projekt: K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije

Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

Svibanj 18

Javni poziv A-100027 – poticanje razvoja poljoprivrede – obrazovanje u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi pri obrazovnim ustanovama

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje JAVNI POZIV
A-100027 – poticanje razvoja poljoprivrede – obrazovanje u specijaliziranim zanimanjima u poljoprivredi pri obrazovnim ustanovama (edukacija, seminari, projekti i stručna putovanja)
na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

Svibanj 18

Javni poziv za aktivnost: A – 100030 poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje JAVNI POZIV
za aktivnost: A – 100030 poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini

Svibanj 18

Javni poziv za Tekući projekt: T – 100018 Kontrola zemljopisnog porijekla vina

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT : T – 100018 KONTROLA ZEMLJOPISNOG PORIJEKLA VINA na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini