Javni pozivi i natječaji

Listopad 24

Natječaj za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji

Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje NATJEČAJ za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji

Listopad 01

Poziv za predlaganje programa / projekata udruga s područja Koprivničko-križevačke županije za 2013.

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01 i 11/02-ispr.) i članka 8. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/05, 12/09), Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije objavljuje  Poziv za predlaganje programa / projekata udruga […]

Listopad 01

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2013.

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i i članka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/05. i 12/09.), Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije objavljuje  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu […]

Listopad 01

Natječaj za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2012./2013.

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2012./2013. (KLASA: 604-02/12-01/15, URBROJ: 2137/1-08/09-12-1) koju je donio župan Koprivničko-križevačke županije 25. rujna 2012. god. i članka 4. Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11. i 9/12.), Povjerenstvo za kreditiranje studenata Koprivničko-križevačke županije […]

Rujan 06

Javni poziv za Kapitalni projekt K 100008 poduzetničke zone na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini

Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje JAVNI POZIV za Kapitalni projekt K 100008 poduzetničke zone na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini

Lipanj 15

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije

Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije

Lipanj 09

Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i proračun Koprivničko- križevačke županije

Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i proračun Koprivničko- križevačke županije – viši stručni suradnik/ica za poreze – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova

Lipanj 05

Javni poziv za Tekući projekt: T – 100021 uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma županije

Župan Koprivničko – križevačke županije objavljuje JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT : T – 100021 uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta za razvitak turizma na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini