Javni pozivi i natječaji

Travanj 15

INFORMACIJA o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne dozvole uvidom u Nacrt dozvole za postojeće postrojenje farme kokoši nesilica Samita

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavljuje INFORMACIJU
o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izmjene i dopune okolišne dozvole uvidom u Nacrt dozvole za postojeće postrojenje farme kokoši nesilica Samita