Javni pozivi i natječaji

Prosinac 11

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – nerazvrstana cesta NC 2, 2. skupine, na građevnoj čestici 232 k.o. Novačka, Novačka

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, soba broj 45, I. kat.

Prosinac 06

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina, 2. skupine, Kalinovac Molvice i Batinske

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.12.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 27.