Javni pozivi i natječaji

Siječanj 08

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri […]

Prosinac 30

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021. godini iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14., 70/17. i 98/19.), a u vezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa […]

Prosinac 17

Poziv građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/15., 19/17., 10/18. i 25/20.)  Odbor za dodjelu javnih  priznanja  Koprivničko-križevačke županije

Prosinac 16

Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Radovi rekonstrukcije i dogradnje Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Dana 16. prosinca 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za uslugu radova rekonstrukcije i dogradnje Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac za potrebe Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji