Javni pozivi i natječaji

Studeni 07

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – HARTMANN d.o.o., za lokaciju gospodarenja otpadom Dravska ulica 13, Koprivnica

Pozivaju se stranke u postupku provjere okolnosti izdane dozvole i izmjene i dopune dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva HARTMANN d.o.o., Dravska ulica 13, 48000 Koprivnica.  

Studeni 06

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat izgradnje šumskih cesta Kalnik – Borje i Kalnik – Kamešnica na području Općine Kalnik

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, 48269 Kalnik u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku […]

Studeni 06

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC 22 Ferdinandovac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.11.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

Studeni 05

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – BIO ULJARICE d.o.o., za lokaciju gospodarenja otpadom Molve Grede, Općina Molve

Pozivaju se stranke u postupku provjere okolnosti izdane dozvole i zmjena i dopuna dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva BIO ULJARICE d.o.o.