Javni pozivi i natječaji

Svibanj 28

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava, 1. skupine – privođenje eksploataciji bušotine Molve 38 – bušotinski radni prostor bušotine Molve-38 s priključnim cjevovodima i kabelima do PS Molve istok na EPU “Molve”

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevaćke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.

Svibanj 28

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za uporabu građevine stambene namjene, skupina neodređena (lugarnica) na cijelim i dijelovima katastarskih čestica 579/1, 579/6, 576/3, 579/5, 576/2 i 576/1 sve k.o. Sokolovac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostoro uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Svibanj 21

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje otpadnih voda dijela Općine Rasinja – jugozapadni dio; na više katastarskih čestica k.o. Rasinja, k.o. Subotica Podravska i k.o. Bolfan

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Svibanj 15

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija – građevinska dozvola za – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – rekonstrukcija nerazvrstane ceste – prilazna šumska cesta A “Mičetinac – odvojak Kenđelićev breg”

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.05.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

Svibanj 15

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – rekonstrukcija nerazvrstane ceste – prilazna šumska cesta B – Bilogora Mičetinac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.05.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Svibanj 13

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – SUNČANA ELEKTRANA VIRJE snage 7-8 MWp u sklopu energetskog postrojenja CPS Molve, Općina Virje, nositelja zahvata INA Industrija nafte d.d., Zagreb

OPUO informacija INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš OPUO elaborat ELABORAT zaštite okoliša Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode