Javni pozivi i natječaji

Srpanj 23

Javni poziv – poticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje JAVNI POZIV za tekući projekt: T – 100013 poticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru. Subvencioniranje poticanja proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru, ostvaruju korisnici u 2013. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva

Srpanj 23

Javni poziv – Kontrola zemljopisnog porijekla vina na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije» broj 08/09.,12/09., 10/10., 7/11. i 6/12.-pročišćeni tekst) i točke V tekućeg projekta: T – 100018 Poticanje kontrole zemljopisnog porijekla vina – mjerila i kriteriji na području Koprivničko –križevačke županije u 2013. godini, KLASA:320-05/13-01/2, URBROJ:2137/1-05/06-13-1 od 15. srpnja 2013. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje  JAVNI […]

Srpanj 23

Javni poziv – Poticanje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata u JLS

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko – križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 08/09, 12/09, 10/10, 7/11 i 6/12 pročišćeni tekst) i članka V. Župan Koprivničko – križevačke županije donosi Kapitalnog projekta K – 100048 poticanje izgradnje skladišnih prostora hladnjača, aukcijskih dvorana i sličnih objekata u JLS Župan koprivničko – križevačke županije […]