Svi u školi, svi pri stolu 2

Novosti / 09.02.2018.

Županiji odobren projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“

Koprivničko-križevačkoj županiji odobrena su sredstva za provedbu projekta „Svi u školi, svi pri stolu 2“. Odlukom o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Županiji je za ovaj projekt, koji je kandidiran na poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“, dodijeljeno 835.420,79 kuna.