Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 30.09.2010.

Poziv na javnu raspravu za eksploatacijsko polje građevnog šljunka ”Netečje” u Općini Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATA EKSPLOATACIJA GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU „NETEČJE“, Općina Legrad. „Studija o utjecaju na okoliš zahvata eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Netečje“, Općina Legrad“, (u daljnjem tekstu: Studija), Koprivničko-križevačka županija, izrađenoj od tvrtke „SPP“ d.o.o

Javne rasprave - okoliš i priroda / 14.05.2010.

Javna rasprava – Studija utjecaja na okoliš – Eksploatacija šljunka i pijeska na EP ”Pod brestom”, Općina Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATA EKSPLOATACIJA GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU POD BRESTOM, Općina Legrad“. Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 24. svibnja do 24. lipnja 2010. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-15,00 sati u prostorijama Općine Legrad.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 12.05.2010.

POZIV NA JAVNO IZLAGANJE – IZGRADNJA TERMOELEKTRANE na šumsku biomasu u Općini Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša, poziva na JAVNO IZLAGANJE u sklopu javne rasprave za STUDIJU UTJECAJA NA OKOLIŠ IZGRADNJE TERMOELEKTRANE NA DRVNU BIOMASU U OPĆINI KOPRINVIČKI IVANEC. Javno izlaganje održat će se srijedu, 19. svibnja 2010. u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec s početkom u 11,00 sati. Pisane primjedbe primaju se do 30. svibnja na adresi pozivatelja.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 07.04.2010.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodograđevina uređenja obale i zaštite od erozije na rijeci Dravi

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša daje slijedeću INFORMACIJU o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodograđevina uređenja obale i zaštite od erozije na rijeci Dravi, rkm 236 kod Legrada, rkm 216,5 kod Komatničke, rkm 215 kod Novačke, i rkm 233,3 kod Libanovca, Koprivničko-križevačka županija

Javne rasprave - okoliš i priroda / 08.01.2010.

Javna rasprava o STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju MLADJE – općina Drnje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju MLADJE“, Općina Drnje. Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 18. siječnja do 18. veljače 2010. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00 -15,00 sati u prostorijama Općine Drnje.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 02.11.2009.

Poziv na javni uvid i raspravu – prijedlog proglašenja Regionalnog Parka Mura-Drava

Župan Koprivničko-križevačke županije poziva na javni uvid u prijedlog za proglašenje Regionalnog parka Mura-Drava za područje Koprivničko-križevačke županije. Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka Stručne podloge za proglašenje područja Mura-Drava u Republici Hrvatskoj regionalnim parkom s kartografskim prikazom Regionalnog parka u trajanju od 30 dana, i to od 09.11.2009. do 09.12.2009. godine.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 11.08.2009.

Javna rasprava o STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac“ izrađenoj od tvrtke „Ekomonitoring“,d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, nositelja zahvata, tvrtke „Natura Agro“, d.o.o., Đurđevac,