Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 02.11.2009.

Poziv na javni uvid i raspravu – prijedlog proglašenja Regionalnog Parka Mura-Drava

Župan Koprivničko-križevačke županije poziva na javni uvid u prijedlog za proglašenje Regionalnog parka Mura-Drava za područje Koprivničko-križevačke županije. Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka Stručne podloge za proglašenje područja Mura-Drava u Republici Hrvatskoj regionalnim parkom s kartografskim prikazom Regionalnog parka u trajanju od 30 dana, i to od 09.11.2009. do 09.12.2009. godine.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 11.08.2009.

Javna rasprava o STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac“ izrađenoj od tvrtke „Ekomonitoring“,d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, nositelja zahvata, tvrtke „Natura Agro“, d.o.o., Đurđevac,

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.02.2009.

Poziv na javnu raspravu SUO-Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša poziva sve zainteresirane na javnu raspravu SUO „Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje“. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša O B A V J E Š T A V A o javnoj raspravi „Studije o utjecaju zahvata na okoliš „ Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje“ – izrađene od Urbing d.o.o. za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zagreb u suradnji sa Utopija V.R.V. d.o.o., iz Zagreba (u daljnjem tekstu: SUO)

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.01.2009.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – OPG Stjepan Borjan

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – rekonstrukcija gospodarske građevine za uzgoj pilića kapaciteta 19.000 komada/turnusu investitora OPG Stjepan Borjan, općina Gornja Rijeka

Javne rasprave - okoliš i priroda / 27.08.2008.

Javni uvid u studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Zlatno jezero Općina Peteranec

Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije poziva na javni uvid/raspravu Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Zlatno jezero“ na području Općine Peteranec. SUO je izradio SPP d.o.o. iz Varaždina, a nositelj zahvata je „Zlatno jezero“ d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 9. iz Koprivnice.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.08.2008.

Pododsjek za zaštitu okoliša UOPUGZO poziva na javnu raspravu SUO – brza cesta, dionica Kloštar Vojakovački – Koprivnica – granica R. Mađarske

Pododsjek za zaštitu okoliša UOPUGZO poziva na javnu raspravu “Studije o utjecaju na okoliš – Brza cesta: Vrbovec – Križevci – Koprivnica – granica R. Mađarske, dionica Kloštar Vojakovački – Koprivnica – granica R. Mađarske. Javni uvid/rasprava u SUO u trajanju od 30 dana održati će se od 29. kolovoza do 29. rujna 2008. godine.