Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Novosti / 18.01.2019.

U okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ održan sastanak projektnih partnera

U četvrtak, 17. siječnja u dvorani PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivmičko-križevačke županije održan je sastanak projektnih partnera u okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Javni pozivi i natječaji / 10.01.2019.

Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Ivan Žabno

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi Rješenje

Javne rasprave - okoliš i priroda / 31.12.2018.

Javni uvid u Nacrt Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta Rješenja o okolišnoj okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada „PESKI“ u Đurđevcu, operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac

oprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavljuje početak J A V N O G U V I D A u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta koji su određeni
Rješenjem o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada „PESKI“ u Đurđevcu, operatera Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac