Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javne rasprave - okoliš i priroda / 06.06.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sveta Ana i Mičetinac, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 04. srpnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Novosti / 04.06.2018.

Obavijest o mogućnost ostvarivanja naknade u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini

Koprivničko-križevačka županija i ove se godine preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode uključila u provođenje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)” u 2018. godini, koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 25.05.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Sirova Katalena, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 16. lipnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva (http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html

Javni pozivi i natječaji / 07.05.2018.

Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole – za postojeće postrojenje, odlagalište „Piškornica“, Koprivnički Ivanec

Na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljeno je Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada „Piškornica“ u Koprivničkom Ivancu. Rješenje je dostupno na slijedećoj poveznici: http://www.mzoip.hr/doc/16042018_-_odlagaliste_neopasnog_otpada_kutina_.pdf

Javni pozivi i natječaji / 04.05.2018.

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu – Izgradnja šumske ceste „Đurđevačke nizinske šume odjel 61“ k.o. Đurđevac II., Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Koprivnica

Planirani zahvat „Izgradnja šumske ceste „Đurđevačke nizinske šume odjel 61“ na k.č.br.7476/1, 7476/11 i 7476/12, k.o. Đurđevac II., nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Javni pozivi i natječaji / 04.05.2018.

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu – Izgradnja šumske ceste „Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna“, k.o. Kloštar Vojakovački, Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Koprivnica

Planirani zahvat „Izgradnja šumske ceste „Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna“ na k.č.br.1264, k.o. Kloštar Vojakovački, nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu ukoliko se provodi u razdoblju izvan razdoblja gnježđenja šumskih vrsta ptica i brige za mlade te ga je potrebno provoditi u razdoblju od 01. kolovoza. – 01.veljače.