Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 23.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja Poučno edukativne pješačke staze „Veliki breg“u Općini Kloštar Podravski

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski u postupku […]

Javni pozivi i natječaji / 18.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzija degradiranih šuma u Općinama Đelekovec, Rasinja i Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Marijan Baranašić, Ulica kralja Tomislava 100, 48317 Legrad u postupku ocjene prihvatljivosti […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 16.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja Šumske poučne staze u Općini Sokolovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac u postupku ocjene […]

Javni pozivi i natječaji / 04.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja poučno-edukativne pješačke staze „Dodir prašume crne johe“ u Općini Kalinovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Kalinovac, Dravska 4, 48361 Kalinovac u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku […]

Javni pozivi i natječaji / 26.08.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja šumske poučne staze Čambina u Općini Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48331 Gola u postupku ocjene prihvatljivosti […]

Javni pozivi i natječaji / 17.08.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja šumske poučne staze u Općini Novigrad Podravski

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Novigrad Podravski, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 48325 Novigrad Podravski u […]

Javni pozivi i natječaji / 27.07.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzije degradirane šume u Općini Podravske Sesvete

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Ivan Bratanović, Braće Radića 15, 48363 Podravske Sesvete u postupku ocjene prihvatljivosti […]