Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Novosti / 11.10.2018.

Ministar Butković na sastanku u Županijskoj upravi potvrdio gradnju brze ceste prema Koprivnici i najavio realizaciju drugih važnih projekata

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sa suradnicima je u četvrtak, 11. listopada boravio u službenom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji gdje je na radnom sastanku sa županom Darkom Korenom, zamjenikom župana Darkom Sobotom, saborskim zastupnicima i gradonačelnicima razgovarao o stanju prometne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije, statusu projekata koji su u provedbi te razvoju budućih projekata.

Novosti / 04.10.2018.

Županija i Općina Koprivnički Ivanec usuglasile se oko reguliranja imovinsko-pravnih odnosa za nadogradnju dječjeg vrtića

Na inicijativu Koprivničko-križevačke županije i Osnovne škole Koprivnički Ivanec, u prostorima područne škole Koprivnički Ivanec u srijedu, 3. listopada održan je zajednički sastanak s predstavnicima Općine Koprivnički Ivanec i Osnovne škole, a tema sastanka bilo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa školskih zgrada i parcela u Koprivničkom Ivancu i Kunovcu.

Javni pozivi i natječaji / 04.10.2018.

Rješenje Prethodne ocjene za uređenje ribolovnih mjesta na dravskom rukavcu Karaš na području Općine Novo Virje

Planirani zahvat, uređenje ribolovnih mjesta na dravskom rukavcu Karaš na k.č.br. 3245, 3244/2, 7622, 3193, 7679, 3169, 6857, 6858, 6859, 6860 i 6861 u k.o. Novo Virje, nositelja zahvata Općina Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, prihvatljiv je za ekološku mrežu ukoliko se provode izvan razdoblja razmnožavanja riba, ptica i gmazova odnosno u razdoblju od listopada do veljače.

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 01.10.2018.

Ministar Ćorić u svom posjetu Županiji podržao projekt Piškornice i poručio kako RCGO nema alternative

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić sa suradnicima je u ponedjeljak, 1. listopada boravio u posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji gdje se na radnom sastanku, kojemu su bili domaćini župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota, razgovaralo o projektima iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 28.09.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – rekonstrukcija i prenamjena postojeće proizvodno-skladišne hale radi uspostave nove proizvodne linije u postrojenju HARTMANN d.o.o. u Koprivnici

Nositelj zahvata, HARTMANN d.o.o., Koprivnica, Dravska 13, podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš  zahvata rekonstrukcije i prenamjene […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.09.2018.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Hrvatskih voda – Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave – Brodić, rkm 183

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.09.2018.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka za zahvat ISTRAŽNE BUŠOTINE JANKOVAC-1 (Jan-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja unutar istražnog prostora ugljikovodika Drava-02, Općina Sokolovac, nositelja zahvata INA Industrija nafte d.d., Zagreb

Nositelj zahvata, INA Industrija nafte d.d., Zagreb podnio je zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za istražne bušotine Jankovac-1 unutar istražnog prostora ugljikovodika Drava-02 u Općini Sokolovac.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 27.08.2018.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – izgradnja magistralnog vodoopskrbnog sustava od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac podnio je zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju magistralnog vodoopskrbnog sustava od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.08.2018.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – izmjene zahvata odlagališta otpada „Piškornica“ ugradnjom sustava aktivnog otplinjavanja na k.č.br. 3082/60, 3082/62, 3037/1, 3037/2 i 3037/3, k.o. Koprivnički Ivanec, nositelja zahvata Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Nositelj zahvata Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec podnio je zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata na postojećem odlaglištu otpada Piškornica ugradnjom sustava aktivnog otplinjavanja.