Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 21.06.2017.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne farme za tov junadi (kapaciteta 200 UG) u Općini Sveti Ivan Žabno, nositelja zahvata OPG Marijana Stručić

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Cijelu informaciju možete vidjeti ovdje.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 16.06.2017.

Informacija o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode objavljuje početak Javnog uvida u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada PIŠKORNICA, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Javne rasprave - okoliš i priroda / 14.06.2017.

Informacija o javnoj raspravi zahtjeva za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Vidak“, Općina Đelekovec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata BETON LUČKO d.o.o.

Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Javni pozivi i natječaji / 09.06.2017.

Objavljen prvi javni poziv za sufinanciranje sanacija odlagališta otpada EU sredstvima

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 80 milijuna kuna iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za sanaciju odlagališta neopasnog otpada. Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do kraja 2018. Sufinancira se 85% ukupnih troškova, odnosno minimalno 1.875.000 kuna a maksimalno 30.000.000 […]

Javni pozivi i natječaji / 24.05.2017.

Obavijest obveznicima dostave podataka u ROO/2016

oštovani obveznici dostave podataka, baza Registra onečišćavanja okoliša Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (http://roo.azo.hr/login.aspx) otvorena je za unos podataka za 2016. izvještajnu godinu. Također podsjećamo da je sukladno naputku Agencije rok za prijavu podataka produžen do 31. svibnja 2017. godine.

Javni pozivi i natječaji / 22.05.2017.

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata izgradnje ribnjaka sa pratećim građevinama za uzgoj riba na više k.č.br. u k.o. Sokolovac, tvrtke KTC d.d., Nikole Tesle 18, Križevci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 24. Zakona o zaštiti prirode, a povodom zahtjeva nositelja zahvata KTC d.d. u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi Rješenje