Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 10.08.2017.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdravanje dozvole za gospodarenje otpadom – RONI METAL d.o.o., Zagreb

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1. od datuma 31. srpnja 2017. godine, trgovačkog društva RONI METAL d.o.o.

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 20.07.2017.

Potpisani ugovori s općinama za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina

U prostorijama Županijske uprave u četvrtak 20. srpnja Državna geodetska uprava, Koprivničko-križevačka županija, načelnici općina Legrad, Gornja Rijeka i Đelekovec te izvođači radova, potpisali su ugovore za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području općina Legrad, Gornja Rijeka i Đelekovec.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 19.07.2017.

Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade (legalizacija) – najkasnije do 30. lipnja 2018. godine

Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 65/17, koji je stupio na snagu 15. srpnja 2017. godine, između ostalog, određuje novi rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade.

Novosti / 13.07.2017.

Pozitivno očitovanje Ministarstva glede statusa Park-šume Borik

Nakon nedavno održanog radnog sastanka s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koji je inicirala Koprivničko-križevačka županija na zahtjev Grada Đurđevca, a glede utvrđivanja statusa Park-šume Borik, od Ministarstva je stiglo pozitivno očitovanje.

Javni pozivi i natječaji / 05.07.2017.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne građevine spremišta, nositelja zahvata OPG Goran Kostanjevec

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Javni pozivi i natječaji / 28.06.2017.

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne farme za tov junadi (kapaciteta 200 UG) u Općini Sveti Ivan Žabno, nositelja zahvata OPG Marijana Stručić

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata OPG Marijana Stručić (OIB:59634446744), Trema Osuđevo 13, 48214 Sveti Ivan Žabno […]

Javni pozivi i natječaji / 21.06.2017.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne farme za tov junadi (kapaciteta 200 UG) u Općini Sveti Ivan Žabno, nositelja zahvata OPG Marijana Stručić

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Cijelu informaciju možete vidjeti ovdje.