Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi i natječaji / 26.07.2019.

Naslov Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Vlaislav i Borovljani, Općina Novigrad Podravski, nositelj zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-srpanj-kolovoz/5508 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.06.2019.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC41, DIONICA KOPRIVNIČKA RIJEKA – VOJAKOVAČKI KLOŠTAR na lokaciji Grad Križevci i dio Općine Sokolovac, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Novosti / 27.05.2019.

Obavijest: Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ financiranog iz Europskog Kohezijskog fonda.

Novosti / 24.05.2019.

Općina Virje kreće s izgradnjom reciklažnog dvorišta

U sklopu provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Virje, u četvrtak 23. svibnja 2019.  godine načelnik Općine Virje Mirko Perok je s direktorom tvrtke GT Jura d.o.o. Virje Mladenom Podravcem potpisao Ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine.

Novosti / 22.05.2019.

Koprivničko-križevačka županija dobila prvu Školu uz rijeku na ušću Mure u Dravu kod Legrada

Povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije danas, u srijedu 22.svibnja, predstavila je aktivnosti u sklopu projekta uspostave Škole uz rijeku u Koprivničko-križevačke županije na području ušća Mure u Dravu kod Legrada.