Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 19.11.2010.

Poziv na javno izlaganje – Podravska brza cesta, dionica: čvor Rasinja – čvor Koprivnica

Javno izlaganje o Studiji utjecaja na okoliš Podravske brze ceste održat će se u gradskoj vijećnici Grada Koprivnice, 23. studenog 2010. s početkom u 11 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinica lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira Odsjek za zaštitu okoliša i prirode.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 14.11.2010.

Poziv na javno izlaganje – zahvat izgradnje termoelektrane

U utorak 16. studenog održat će se 2 javna izlaganja povodom provođenja postupka ishođenja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za zahvat izgradnje termoelektrane u Koprivničkom Ivancu. Prvo javno izlaganje održat će se u koprivničkoj gradskoj vijećnici u 10 sati, dok će isti dan, u utorak 16. studenog, drugo javno izlaganje biti održano u Općini Koprivnički Ivanec, s početkom u 13 sati u prostorijama Društvenog doma.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 26.10.2010.

Javna rasprava- Podravska brza cesta, dionica: čvor Rasinja – čvor Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATA PODRAVSKA BRZA CESTA, DIONICA: ČVOR RASINJA – ČVOR KOPRIVNICA“. „Studija o utjecaju na okoliš zahvata Podravska brza cesta, dionica: čvor Rasinja – čvor Koprivnica“, (u daljnjem tekstu: Studija), Koprivničko-križevačka županija, izrađenoj od tvrtke „IPZ“ d.d., Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA:UP/I 351-03/10-02/22, URBROJ:531-14-1-2-10-10-10 od 18. listopada 2010.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 30.09.2010.

Poziv na javnu raspravu za eksploatacijsko polje građevnog šljunka ”Netečje” u Općini Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATA EKSPLOATACIJA GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU „NETEČJE“, Općina Legrad. „Studija o utjecaju na okoliš zahvata eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Netečje“, Općina Legrad“, (u daljnjem tekstu: Studija), Koprivničko-križevačka županija, izrađenoj od tvrtke „SPP“ d.o.o

Javne rasprave - okoliš i priroda / 14.05.2010.

Javna rasprava – Studija utjecaja na okoliš – Eksploatacija šljunka i pijeska na EP ”Pod brestom”, Općina Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZAHVATA EKSPLOATACIJA GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU POD BRESTOM, Općina Legrad“. Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 24. svibnja do 24. lipnja 2010. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-15,00 sati u prostorijama Općine Legrad.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 12.05.2010.

POZIV NA JAVNO IZLAGANJE – IZGRADNJA TERMOELEKTRANE na šumsku biomasu u Općini Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša, poziva na JAVNO IZLAGANJE u sklopu javne rasprave za STUDIJU UTJECAJA NA OKOLIŠ IZGRADNJE TERMOELEKTRANE NA DRVNU BIOMASU U OPĆINI KOPRINVIČKI IVANEC. Javno izlaganje održat će se srijedu, 19. svibnja 2010. u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec s početkom u 11,00 sati. Pisane primjedbe primaju se do 30. svibnja na adresi pozivatelja.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 07.04.2010.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodograđevina uređenja obale i zaštite od erozije na rijeci Dravi

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša daje slijedeću INFORMACIJU o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodograđevina uređenja obale i zaštite od erozije na rijeci Dravi, rkm 236 kod Legrada, rkm 216,5 kod Komatničke, rkm 215 kod Novačke, i rkm 233,3 kod Libanovca, Koprivničko-križevačka županija