Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.02.2009.

Poziv na javnu raspravu SUO-Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša poziva sve zainteresirane na javnu raspravu SUO „Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje“. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša O B A V J E Š T A V A o javnoj raspravi „Studije o utjecaju zahvata na okoliš „ Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje“ – izrađene od Urbing d.o.o. za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zagreb u suradnji sa Utopija V.R.V. d.o.o., iz Zagreba (u daljnjem tekstu: SUO)

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 19.02.2009.

Raspisan natječaj MZOPU – nevladine udruge 2009. godina

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je raspisalo natječaj za predlaganje projekata udruga u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2009. godinu. Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti koji se odnose na prioritetna područja zaštite okoliša i prostora, utvrđenih na temelju stanja okoliša u RH i preuzetih međunarodnih obveza, te su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.01.2009.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – OPG Stjepan Borjan

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – rekonstrukcija gospodarske građevine za uzgoj pilića kapaciteta 19.000 komada/turnusu investitora OPG Stjepan Borjan, općina Gornja Rijeka

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 13.01.2009.

U 2009. godini – e-dostava podataka u ROO

Koprivničko-križevačka županija obavještava sve potencijalne obveznike dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša (stari naziv: Katastar emisija u okoliš) da od 2009. godine za unos i dostavu podataka, u ROO čl. 5. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), koristiti će se, elektronička programska oprema koja će omogućiti pristup registru putem Interneta uporabom korisničkog računa.

EKO info KKŽ / 28.08.2008.

Preventivna zaštita rijeke Drave

Preventivnu zaštitu područja rijeke Mure i Drave u kategoriji – Regionalni park, Ministarstvo kulture je proglasilo 04. veljače 2008. godine na temelju Stručne podloge za zaštitu kao i prijedloga granica zaštićenog područja koje je izradio Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP). Za vrijeme preventivne zaštite, na predmetnom području primjenjuju se sve odredbe Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05).

Javne rasprave - okoliš i priroda / 27.08.2008.

Javni uvid u studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Zlatno jezero Općina Peteranec

Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije poziva na javni uvid/raspravu Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Zlatno jezero“ na području Općine Peteranec. SUO je izradio SPP d.o.o. iz Varaždina, a nositelj zahvata je „Zlatno jezero“ d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 9. iz Koprivnice.