Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javni pozivi - prostorno uređenje / 16.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja Šumske poučne staze u Općini Sokolovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac u postupku ocjene […]

Javni pozivi i natječaji / 04.09.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja poučno-edukativne pješačke staze „Dodir prašume crne johe“ u Općini Kalinovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Kalinovac, Dravska 4, 48361 Kalinovac u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku […]

Javni pozivi i natječaji / 26.08.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja šumske poučne staze Čambina u Općini Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48331 Gola u postupku ocjene prihvatljivosti […]

Javni pozivi i natječaji / 17.08.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat uređenja šumske poučne staze u Općini Novigrad Podravski

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Novigrad Podravski, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 48325 Novigrad Podravski u […]

Javni pozivi i natječaji / 27.07.2020.

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat konverzije degradirane šume u Općini Podravske Sesvete

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata, Ivan Bratanović, Braće Radića 15, 48363 Podravske Sesvete u postupku ocjene prihvatljivosti […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 09.07.2020.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – IZMJENA NAFTNO-RUDARSKIH ZAHVATA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU UGLJIKOVODIKA „GOLA“ – IZRADA RAZRADNE BUŠOTINE GOLA-11 I PRIKLJUČNOG PLINOVODA

Objava Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/06_07_2020_Elaborat_Razradna_busotina_Gola-11.pdf Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 24.06.2020.

JAVNA RASPRAVA o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Svinjogojska farma Veliki Otok, Općina Legrad, operatera ARGUMENTUM VITAE d.o.o. iz Osijeka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. […]