Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 20.05.2021.

Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju članka 160. Zakona o zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) i članaka 3. i 12. Uredbe o informiranju […]

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 19.05.2021.

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 63. i 64. stavak 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 3. i članak 31. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17.) te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.05.2021.

OBAVIJEST o provođenju PONOVNE javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš  na  dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom nositelja zahvata  Hrvatske vode, Zagreb

Dopunjena Studija o utjecaju na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata tvrtke  Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb upućuje  se na ponovnu javnu raspravu u trajanju od 8 dana temeljem Odluke  o  upućivanju na javnu raspravu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 3. svibnja 2021. godine.  Za […]

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 26.04.2021.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17.) te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, […]

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 26.04.2021.

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 14. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) u postupku Strateške procjene utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti […]

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 23.04.2021.

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027.

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13.,153/13.,78/15., 12/18. i 118/18.)  i članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu donosi Odluku o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na […]

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 22.04.2021.

Obavijest o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje OBAVIJEST o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem […]