Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Novosti / 27.05.2019.

Obavijest: Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ financiranog iz Europskog Kohezijskog fonda.

Novosti / 24.05.2019.

Općina Virje kreće s izgradnjom reciklažnog dvorišta

U sklopu provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Virje, u četvrtak 23. svibnja 2019.  godine načelnik Općine Virje Mirko Perok je s direktorom tvrtke GT Jura d.o.o. Virje Mladenom Podravcem potpisao Ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine.

Novosti / 22.05.2019.

Koprivničko-križevačka županija dobila prvu Školu uz rijeku na ušću Mure u Dravu kod Legrada

Povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije danas, u srijedu 22.svibnja, predstavila je aktivnosti u sklopu projekta uspostave Škole uz rijeku u Koprivničko-križevačke županije na području ušća Mure u Dravu kod Legrada.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.05.2019.

Zahtjev za provođenje OPUO postupka – SUNČANA ELEKTRANA VIRJE snage 7-8 MWp u sklopu energetskog postrojenja CPS Molve, Općina Virje, nositelja zahvata INA Industrija nafte d.d., Zagreb

OPUO informacija INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš OPUO elaborat ELABORAT zaštite okoliša Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode