Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javne rasprave - okoliš i priroda / 11.08.2009.

Javna rasprava o STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje JAVNU RASPRAVU o „STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ rekonstrukcije mljekare i povećanja kapaciteta proizvodnje mlijeka, Đurđevac“ izrađenoj od tvrtke „Ekomonitoring“,d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, nositelja zahvata, tvrtke „Natura Agro“, d.o.o., Đurđevac,

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 17.04.2009.

Postavljen KARTOZID naše županije

U utorak, 14. travnja, na bočnoj strani zgrade Koprivničko –križevačke županije postavljena je topografska karta područja Koprivničko-križevačke županije,dimenzije 5x4m. Tom svečanom događaju prisustvovali su župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren sa svojim suradnicima, gradonačelnici Koprivnice i Križevaca, g. Zvonimir Mršić i g. Branko Hrg i predstavnici sudstva.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 27.03.2009.

Poziv obveznicima prijave u Registar onečišćavanja okoliša za otvaranje korisničkih računa i e-unos podataka

Pododsjek za zaštitu okoliša Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ovim putem poziva na e-prijavu podataka obveznicima Registra onečišćavanja okoliša koji to još nisu učinili. Agencija za zaštitu okoliša tijekom ožujka osigurala je, naime, novu računalnu aplikaciju putem koje će obveznici prijave podataka u Registar onečišćavanja okoliša

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.02.2009.

Poziv na javnu raspravu SUO-Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša poziva sve zainteresirane na javnu raspravu SUO „Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje“. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša O B A V J E Š T A V A o javnoj raspravi „Studije o utjecaju zahvata na okoliš „ Izgradnja peradarnika za tov pilića Radić, Borje“ – izrađene od Urbing d.o.o. za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zagreb u suradnji sa Utopija V.R.V. d.o.o., iz Zagreba (u daljnjem tekstu: SUO)

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 19.02.2009.

Raspisan natječaj MZOPU – nevladine udruge 2009. godina

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je raspisalo natječaj za predlaganje projekata udruga u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2009. godinu. Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti koji se odnose na prioritetna područja zaštite okoliša i prostora, utvrđenih na temelju stanja okoliša u RH i preuzetih međunarodnih obveza, te su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni.