Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.01.2009.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – OPG Stjepan Borjan

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – rekonstrukcija gospodarske građevine za uzgoj pilića kapaciteta 19.000 komada/turnusu investitora OPG Stjepan Borjan, općina Gornja Rijeka

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 13.01.2009.

U 2009. godini – e-dostava podataka u ROO

Koprivničko-križevačka županija obavještava sve potencijalne obveznike dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša (stari naziv: Katastar emisija u okoliš) da od 2009. godine za unos i dostavu podataka, u ROO čl. 5. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), koristiti će se, elektronička programska oprema koja će omogućiti pristup registru putem Interneta uporabom korisničkog računa.

EKO info KKŽ / 28.08.2008.

Preventivna zaštita rijeke Drave

Preventivnu zaštitu područja rijeke Mure i Drave u kategoriji – Regionalni park, Ministarstvo kulture je proglasilo 04. veljače 2008. godine na temelju Stručne podloge za zaštitu kao i prijedloga granica zaštićenog područja koje je izradio Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP). Za vrijeme preventivne zaštite, na predmetnom području primjenjuju se sve odredbe Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05).

Javne rasprave - okoliš i priroda / 27.08.2008.

Javni uvid u studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Zlatno jezero Općina Peteranec

Pododsjek za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije poziva na javni uvid/raspravu Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Zlatno jezero“ na području Općine Peteranec. SUO je izradio SPP d.o.o. iz Varaždina, a nositelj zahvata je „Zlatno jezero“ d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 9. iz Koprivnice.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.08.2008.

Pododsjek za zaštitu okoliša UOPUGZO poziva na javnu raspravu SUO – brza cesta, dionica Kloštar Vojakovački – Koprivnica – granica R. Mađarske

Pododsjek za zaštitu okoliša UOPUGZO poziva na javnu raspravu “Studije o utjecaju na okoliš – Brza cesta: Vrbovec – Križevci – Koprivnica – granica R. Mađarske, dionica Kloštar Vojakovački – Koprivnica – granica R. Mađarske. Javni uvid/rasprava u SUO u trajanju od 30 dana održati će se od 29. kolovoza do 29. rujna 2008. godine.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 29.07.2008.

Poziv svim izvorima otpadnih voda na prijavu emisija u vodama

Sve tvrtke, potencijalni onečišćivači, izvori emisije otpadnih voda na području Koprivničko-križevačke županije koji na osnovu vodopravne dozvole imaju propisano vršenje analiza sastava otpadnih voda, dužni su te podatke dostavljati u nadležno županijsko tijelo za zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša, temeljem Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine br. 35/08).