Zaštita okoliša i zaštita prirode

Javni pozivi i natječaji / 16.04.2021.

Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode),  povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.04.2021.

INFORMACIJA o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sa Zaključcima o NRT-ima za rafiniranje mineralnih ulja i plina za postojeće postrojenje Objekti prerade plina Molve operatera INA d.d., Zagreb

Poveznica na stranice MINGOR – voditelja postupka: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806

Javne rasprave - okoliš i priroda / 07.04.2021.

Izgradnje sportskog pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola, Općina Gola – obavijest o provođenju javne rasprave

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem odredbi članka 29. stavka 2. i članka 28a, stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), daje slijedeću OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje sportskog pristaništa […]

Javni pozivi i natječaji / 01.04.2021.

Rješenje Prethodne ocjene postavljanja odmorišta i servisnih i parkirnih stalaka za bicikle u Općini Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Turistička zajednica Međimurske županije, Bana J. Jelačića 22E, 40000 Čakovec u postupku […]