Važne obavijesti

Lokalni izbori 2021. / 30.08.2021.

Objava biračima – dopunski izbori

Birači mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu i imovinska prava, Koprivnica, Ulica A. Nemčića 5, tel: 048/658-145, e-mail: marina.kucan@kckz.hr, Rok za podnošenje zahtjeva istječe u srijedu   22. rujna […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 02.08.2021.

Informacija o OPUO postupku Izgradnja poslovne zone s halama u Đurđevcu na k.č.br. 3951, k.o. Đurđevac I, Grad Đurđevac

OPUO postupak provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Uvid u postupak moguć na poveznici https://mingor.gov.hr/opuo-2021-srpanj-kolovoz/8276 Elaborat i Informacija nalaze se u privitku. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Izvor fotografije: Elaborat zaštite okoliša, Izgradnja poslovne zone s halama u Đurđevcuna k.č. br. 3951 k.o. Đurđevac I (Koprivničko-križevačka županija)

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.07.2021.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Uređenje vodotoka Komarnica kod naselja Novigrad Podravski, Općina Novigrad Podravski i Općina Virje, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije. Elaborat i Informacija nalaze se u privitku.