Važne obavijesti

Lokalni izbori 2021. / 06.05.2021.

Odluka o obvezi rada i rasporedu radnog vremena radi provedbe lokalnih izbora 2021. godine

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21. -pročišćeni tekst) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/20., 9/20., 28/20., 1/21., 5/21. i 8/21. – […]

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 26.04.2021.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17.) te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, […]

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 26.04.2021.

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 14. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) u postupku Strateške procjene utjecaja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. na okoliš Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti […]

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 23.04.2021.

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027.

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13.,153/13.,78/15., 12/18. i 118/18.)  i članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu donosi Odluku o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na […]

Prostorno uređenje i zaštita okoliša / 22.04.2021.

Obavijest o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, kao nositelj izrade, daje OBAVIJEST o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem […]

Lokalni izbori 2021. / 19.04.2021.

Obavijest sudionicima lokalnih izbora

Obavještavaju se sudionici lokalnih izbora da će Županijsko izborno povjerenstvo vršiti ovjere potpisa na izjavama o prihvaćanju kandidature te da će prihvaćati kandidature za članove županijske skupštine i za župana u sljedeće dane….