Važne obavijesti

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 02.03.2021.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš “Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021. – 2027. godine”

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, […]

Gospodarstvo i komunalna djelatnost / 15.02.2021.

Obavijest o objavi javnih poziva Koprivničko- križevačke županije vrijednih 11 milijuna 350 tisuća kuna za korisnike iz područja gospodarskih djelatnosti i jedinice lokalne samouprave

Javni pozivi vrijedni 11 milijuna i 350 tisuća kuna objavljeni su danas, 15. veljače, a provode se na osnovu Programa iz područja gospodarskih (poljoprivreda i poduzetništvo) i komunalnih djelatnosti (vodoopskrba i odvodnja, gospodarenje otpadom, dezinsekcija i regionalni razvoj), dok je provedbeno tijelo Upravni odjel za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu.

Javni pozivi i natječaji / 25.01.2021.

Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2021. godinu

Program ustanova u kulturi obuhvaća programe ustanova u kulturi koje djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Koprivničko-križevačke županije. Pozivaju se ustanove da prijave svoje projekte koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara Koprivničko-križevačke županije i bogate kulturni prostor i vrijeme građanima Koprivničko- križevačke županije.

Javni pozivi i natječaji / 25.01.2021.

Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2021. godinu

Koprivničko-križevačka županija poziva udruge, umjetničke organizacije, samostalne umjetnike i vjerske zajednice koje su programski/projektno usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2021. godinu (u daljem tekstu: Poziv), da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Novosti / 18.01.2021.

Županija raspisala natječaje za sufinanciranje programa i projekata udruga u vrijednosti 725 tisuća kuna

Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaje za sufinanciranje programa i projekata udruga s područja županije kojima će uvelike pomoći u njihovu radu te time nastavlja s aktivnim provođenjem mjera socijalne politike i skrbi. Udruge se mogu javiti na natječaje koji obuhvaćaju nekoliko područja, a ukupna vrijednost sufinanciranja programa i projekata iznosi 725 tisuća kuna.