Zaštita i spašavanje

Međunarodna suradnja i EU fondovi / 03.04.2017.

Na radnom sastanku u sklopu projekta „Izgradnja urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi“ Republika Hrvatska predstavljena kao primjer dobre prakse

U sklopu dvogodišnjeg regionalnog projekta „Izgradnja urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi – SEE URBAN“ kojeg zajednički financiraju Europska unija i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), održan je prvi radni sastanak kojemu je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao stručni suradnik za zaštitu i spašavanje Stjepan Behin.