Lokalni izbori 2021.

Lokalni izbori 2021. / 06.05.2021.

Odluka o obvezi rada i rasporedu radnog vremena radi provedbe lokalnih izbora 2021. godine

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21. -pročišćeni tekst) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/20., 9/20., 28/20., 1/21., 5/21. i 8/21. – […]

Lokalni izbori 2021. / 19.04.2021.

Obavijest sudionicima lokalnih izbora

Obavještavaju se sudionici lokalnih izbora da će Županijsko izborno povjerenstvo vršiti ovjere potpisa na izjavama o prihvaćanju kandidature te da će prihvaćati kandidature za članove županijske skupštine i za župana u sljedeće dane….