Članovi županijskog Antikorupcijskog povjerenstva donijeli Etički kodeks i razmatrali pravila natječaja „Moja županija bez korupcije“

U utorak, 15. svibnja u prostorijama Županijske uprave održana je 6. sjednica Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije na kojoj su glavne točke bile donošenje Etičkog kodeksa Povjerenstva i razmatranje pravila kreativnog natječaja „Moja županija bez korupcije“.

U Etičkom kodeksu koji su donijeli članovi stoji kako će Povjerenstvo postupati na način koji će isključiti bilo kakav oblik diskriminacije te će poštovati ljudska prava, slobode i jednakost svih građana, kako u svom djelovanju, tako i tijekom zakonskog postupka pokrenutog od strane nadležnog tijela. Također će štititi dostojanstvo i privatnost svih pravnih i fizičkih osoba koje podnesu prijavu o pojavi korupcije, kao i njihovu anonimnost ukoliko to zahtijevaju. Sve zaprimljene pritužbe i mišljenja o korupciji Povjerenstvo će, čuvajući u najvećoj mogućoj mjeri njihovu izvornost, proslijediti nadležnim tijelima na postupanje, a sukladno članku 11. Odluke o osnivanju, Povjerenstvo će, u skladu i u okvirima svojih ovlasti, razmotriti pristigle pritužbe i mišljenja te zauzeti o njima stav. Ujedno, Povjerenstvo će odredbe Etičkog kodeksa o postupanju s podacima o korupciji, zaštiti svih sudionika i tajnosti, na odgovarajući način primjenjivati i u odnosu na druga kaznena djela ili društveno nedozvoljena ponašanja o kojima ih u podnesenoj prijavi obavijeste podnositelji prijave.

Što se tiče natječaja „Moja županija bez korupcije“, otvoren je za sudjelovanje svim učenicima osnovnih i srednjih škola na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na dob, razred i vrstu srednje škole koju pohađaju u školskoj godini 2018./2019.

Natječaj se organizira s ciljem podizanje svijesti o važnosti uloge građana i uloge osobne odgovornosti u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju.

Služba ureda župana