Natječaji ostalih institucija

Obavještavamo mikro, male i srednje poduzetnike zainteresirane za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) na natječaj „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“, da na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://www.youtube.com/channel/UC3DachdOxv2vos5qHXp6SQQ, mogu vidjeti cjelokupan sadržaj informativnih radionica održanih 23. i 26. veljače 2018. godine.

Kako bi se potencijalnim prijaviteljima omogućilo lakše snalaženje kroz sadržaj informativne radionice, isti je podijeljen na sljedeće module:

 • Uvod + Prezentacija UzP + Provedba
 • Uvjeti korištenja sustava eFondovi
 • Ispunjavanje Prijavnog obrasca
 • Investicijska studija
 • Horizontalna pitanja
 • Pitanja i odgovori (oba dana)

Obavještavamo mikro, male i srednje poduzetnike (MSP) da je objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ , za ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Detaljnije informacije i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ba7c381d-6a17-4b2b-a116-29b937339573&pozivVersionId=6c5cb3e4-34ba-4947-b438-3a45507096ae


Obavijest potencijalnim prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentnog broja: KK.03.2.1.08.

Poziv je trajno otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, a projektni prijedlozi zaprimaju od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Detaljnije informacije i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista/


Obavještavamo mikro, male i srednje gospodarske subjekte te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju registriran obrt ili tvrtku, da imaju na raspolaganju zajmove HAMAG-BICRO-a iz Programa ESIF i to:

 • mikro zajmove od 1.000,00 do 25.000,00 EUR-a uz kamatnu stopu od 0,5%
 • mikro zajmove za obrtna sredstva od 1.000,00 do 25.000,00 EUR-a uz kamatnu stopu od 1,5%
 • male zajmove od 25.000,00 do 50.000,00 EUR-a uz kamatnu stopu od 0,5%.

Detaljnije informacije o navedenim zajmovima možete pročitati na linku: http://www.hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/esifzajmovi/programi/mali-zajmovi/


Obavještavaju se obrtnici, mali i srednji poduzetnici da u okviru E-impulsa mogu ostvariti potpore namijenjene za investicije u početna ulaganja povezana uz osnivanje nove poslovne jedinice ili proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Detaljnije informacije: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276


Obavještavamo mikro, male, srednje i velike poduzetnike,i da je Ministarstvo gospodarstva objavilo trajno otvoreni poziv koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1. „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ Specifičnog cilja 1.b.1. „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ Operacije 1.b.1.1. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.
Potpore će se dodjeljivati ako projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više slijedećih kategorija:

 • Temeljno istraživanje,
 • Industrijsko istraživanje,
 • Eksperimentalni razvoj,
 • Studija izvedivosti.

Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

1. 100% prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje,
2. 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje,
3. 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj,
4. 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Više informacija na linku: http://www.mingo.hr/page/objavljen-trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-


Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje poslovnog prostora i usluga u okviru „Razvojnog centra i tehnološkog parka“


Eurostars 2 – program za mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem. Detaljnije se možete informirati na linku: http://www.tiko-pro.hr/eurostars-2


Bespovratna sredstva namijenjena za  primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima. Poziv za dostavu projektnih prijava do 15. siječnja 2016. godine. Detaljnije informacije kao i natječajnu dokumentaciju može preuzeti na linku  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1169


Najavljujemo otvaranje Javnog poziva iz okvira Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

http://www.mingo.hr/page/najava-poziva-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja


Javni natječaj po operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika

http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-po-operativnom-programu-regionalnih-potpora-kapitalnih-ulaganja-radi-zadrzavanja-i-povecanja-broja-radnika


Javni natječaj za Izgradnju proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4176