Natječaji ostalih institucija

Obavještavamo mikro, male i srednje gospodarske subjekte te fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju registriran obrt ili tvrtku, da imaju na raspolaganju zajmove HAMAG-BICRO-a iz Programa ESIF i to:

  • mikro zajmove od 1.000,00 do 25.000,00 EUR-a uz kamatnu stopu od 0,5%
  • mikro zajmove za obrtna sredstva od 1.000,00 do 25.000,00 EUR-a uz kamatnu stopu od 1,5%
  • male zajmove od 25.000,00 do 50.000,00 EUR-a uz kamatnu stopu od 0,5%.

Detaljnije informacije o navedenim zajmovima možete pročitati na linku: http://www.hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/esifzajmovi/programi/mali-zajmovi/


Obavještavaju se obrtnici, mali i srednji poduzetnici da u okviru E-impulsa mogu ostvariti potpore namijenjene za investicije u početna ulaganja povezana uz osnivanje nove poslovne jedinice ili proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Detaljnije informacije: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276


Obavještavamo mikro, male, srednje i velike poduzetnike,i da je Ministarstvo gospodarstva objavilo trajno otvoreni poziv koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1. „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ Specifičnog cilja 1.b.1. „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ Operacije 1.b.1.1. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.
Potpore će se dodjeljivati ako projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više slijedećih kategorija:

  • Temeljno istraživanje,
  • Industrijsko istraživanje,
  • Eksperimentalni razvoj,
  • Studija izvedivosti.

Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

1. 100% prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje,
2. 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje,
3. 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj,
4. 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Više informacija na linku: http://www.mingo.hr/page/objavljen-trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-


Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje poslovnog prostora i usluga u okviru „Razvojnog centra i tehnološkog parka“


Eurostars 2 – program za mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem. Detaljnije se možete informirati na linku: http://www.tiko-pro.hr/eurostars-2


Bespovratna sredstva namijenjena za  primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima. Poziv za dostavu projektnih prijava do 15. siječnja 2016. godine. Detaljnije informacije kao i natječajnu dokumentaciju može preuzeti na linku  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1169


Najavljujemo otvaranje Javnog poziva iz okvira Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

http://www.mingo.hr/page/najava-poziva-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja


Javni natječaj po operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika

http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-po-operativnom-programu-regionalnih-potpora-kapitalnih-ulaganja-radi-zadrzavanja-i-povecanja-broja-radnika


Javni natječaj za Izgradnju proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4176