Nacionalne manjine

Vijeće romske nacionalne manjine
Kontakt: Franjo Horvat, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine, Trg kralja Tomislava 24, Molve,
e-adresa: fhkorakpokorak4@gmail.com,
Kontakt telefon: 098/170 28 82

Atlas romskih naselja

Vijeće srpske nacionalne manjine
Kontakt: Nenad Prijić, tajnik Vijeća srpske nacionalne manjine
Kontakt telefon: 048/626 633, 098/530 234
e-adresa: vsnmkckz@gmail.com
predsjednik Vijeća Branko Dulikravić

Predstavnik albanske nacionalne manjine
Kontakt: Mehmet Ristemi, predstavnik albanske nacionalne manjine,Ulica M. Krleže 6, Koprivnica,
e-adresa: memetristemi@gmail.com
Kontakt telefon: 091/124 50 00