Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Koprivničko-križevačke županije

ADRESA: A. NEMČIĆA 5, KOPRIVNICA

BROJEVI TELEFONA: 658-223,655-162

ELEKTRONIČKA ADRESA: pisarnica@kckzz.hr, davorka.gazdek@zzjz-kkz.hr