Zahtjevi za izdavanje akata za područje sjedišta u Koprivnici

SJEDIŠTE U KOPRIVNICI:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivnica, Antuna Nemčića 5/I kat, za područje općina:

Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac.