Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2020. godini iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17. i 98/19.), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) Koprivničko-križevačka županija objavljuje Godišnji plan natječaja i javnih poziva kojima se financiraju projekti i programi organizacija civilnog društva u 2020. godini iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije.

Godišnji plan natječaja i javnih poziva sadrži sljedeće podatke: naziv natječaja ili javnog poziva, okvirni broj planiranih ugovora, rok ostvarenja financijske podrške, okvirni datum raspisivanja kao i završetka natječaja i potpisivanja ugovora te ukupne iznose pojedinačnih natječaja ili javnih poziva koje će u 2020. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati 4 upravna odjela.

Godišnji plan natječaja i javnih poziva nalazi se u privitku, a informacije u njemu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine