Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 1. Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 35 KB)
document 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 48 KB)
document 3. Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta: broj VI/101 - „Križevci“ Preuzmi (docx, 22 KB)
document 4. Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta: broj VI/131 – „Mali Kalnik“ Preuzmi (docx, 21 KB)
document 5. Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta: broj VI/132 – „Kalnik“ Preuzmi (docx, 21 KB)
document 6. Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta: broj VI/133 - „Marinovec“ Preuzmi (docx, 22 KB)
document 7. Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta: broj VI/134 - „Gregurovec“ Preuzmi (docx, 22 KB)
document 8. Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta: broj VI/135 - „Veliki Potočec“ Preuzmi (docx, 21 KB)
document 9. Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta: broj VI/136 - „Carevdar“ Preuzmi (docx, 21 KB)
document 10. Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta: broj VI/137 – „Veliki Raven“ Preuzmi (docx, 21 KB)
document 11. Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta: broj VI/138 – „Bukovje“ Preuzmi (docx, 21 KB)
document 12. Odluka o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta: broj VI/139 – „Sveti Ivan Žabno“ Preuzmi (docx, 22 KB)
pdf 13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (pdf, 2.75 MB)
document 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 15. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke za 2023. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2022. godinu Preuzmi (docx, 22 KB)
document 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2022. godini Preuzmi (doc, 27 KB)
document 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o sufinanciranju smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe u 2022. godini Preuzmi (doc, 26 KB)
document 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“ u 2022. godini Preuzmi (docx, 24 KB)