01.06.2022.

Radovi uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na kčbr. 662.1 i 662.3 k.o. Koprivnički Ivanec

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 1.6.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0021935 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 23.6.2022., 09:00 sati.

Pročitano 334 puta