02.05.2022.

Oprema za Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji - ponovljeni postupak

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2.5.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0018063 . Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 1.6.2022., 09:00 sati.

Pročitano 372 puta