Alati za pristupačnost

  • Skaliranje sadržaja 100%
  • Veličina teksta 100%
  • Visina linije 100%
  • Prored između slova 100%
Ispiši ovu stranicu
22.07.2022.

Informacija o zahtjevu za provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Izgradnje vodne građevine na rijeci Muri kod naselja Donja Dubrava na desnoj obali u rkm 4,9 – 5,0, Hrvatske vode, Zagreb