Informacija o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Postupak izmjene Rješenja o okolišnoj dozvoli  vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na čijim službenim Internet stranicama će s datumom od 8. prosinca 2018., kako je navedeno u Odluci s informacijom iz privitka, biti dostupan Nacrt rješenja o izmjeni  rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica na slijedećoj pozveznici:

Uz Nacrt rješenja, objavit će se i informacija koja sadrži  proračun kojim operater dokazuje vrijednost za ukupni kapacitet odlagališta koji predlaže izmjenom rješenja.

Na slijedećoj poveznici službenih stranica Koprivničko-križevačke županije dostupan je uvid u prethodno objavljenu Informaciju o podnesenom  zahtjevu za izmjenom okolišne dozvole zajedno  sa okolišnom dozvolom koja se mijenja te prvom izmjenom okolišne dozvole istog operatera:

Način sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u smislu dostave primjedbi na Nacrt rješenja o  izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli opisan je u Informaciji o javnom uvidu koji nalazite ovdje.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif.