Informacija o postupku razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s uvjetima iz NRT Zaključka za proizvodnju postojećeg postrojenja za objekte prerade plina u Molvama operatera INA d.d., Molve

Postupak razmatranja usklađenosti uvjeta dozvole  iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša s uvjetima iz NRT Zaključka za proizvodnju postojećeg postrojenja za objekte prerade plina u Molvama operatera INA d.d., Molve vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na čijim službenim Internet stranicama će biti objavljeni i drugi dokumenti vezani uz postupak, a kako je navedeno u  Informaciji ( http://www.mzoip.hr/doc/21062018_-_informacija_o_zapocinjanju_postupka_razmatranja_uskladenosti_uvjeta_dozvole_za_postojece_postrojenje.pdf). Tijek postupka moguće je pratiti na slijedećoj pozveznici: http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html

Način sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u smislu dostave primjedbi tijekom postupka opisan je u priloženoj Informaciji o javnom uvidu.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode