Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC41, DIONICA KOPRIVNIČKA RIJEKA – VOJAKOVAČKI KLOŠTAR na lokaciji Grad Križevci i dio Općine Sokolovac, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE:

https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode