Na Kolegiju gradonačelnika i općinskih načelnika predstavljene teme od interesa za jedinice lokalne samouprave

U prostorijama Županijske uprave u srijedu, 20. prosinca održana je sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije, koju je vodio župan Darko Koren, a prisustvovali su joj i zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić, pročelnici županijskih upravnih tijela te predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar.

Prva točka dnevnog reda, koju je predstavila ravnateljica PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić, bili su aktualni natječaji EU fondova namijenjeni jedinicama lokalne samouprave, a tiču se energetska obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, potpore razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi te izgradnje reciklažnih dvorišta. Ravnateljica je pritom naglasila kako PORA, kao regionalni koordinator, pruža besplatnu stručnu podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata na navedene natječaje.

Zatim je bilo riječi o donošenju mreže vrtića, gdje je zamjenik Ljubić naglasio kako je Županija, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, dužna donijeti mrežu vrtića na svom području na temelju mreža vrtića jedinica lokalne samouprave te je uputio molbu općinama koje još nisu donijele mrežu, neka to učine. Također je u sklopu sljedeće točke, suradnje socijalnih vijeća općina i škola kojima je Županija osnivač, dodao kako je potvrda vijeća dio kriterija za projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“ kojemu je cilj osigurati prehranu za potrebitu djecu, a od jedinica lokalne samouprave zatraženo je i očitovanje o nastavku sufinanciranja  programa“ Pomoć u kući“  u 2018. godini, prema dosadašnjem modelu sufinanciranja. Obzirom da su se sve jedinice lokalne samouprave očitovale pozitivno, zamjenik im je zahvalio na interesu za ovaj hvalevrijedan program.

Inspektorica Biserka Puhalo govorila je o problematici suzbijanja i prevencije fitopazme vinove loze, odnosno zlatne žutice, koja je poprimila razmjere epidemije uzrokujući velike gospodarske štete propadanjem  zaraženih trsova u vinogradima. Do kraja prošle godine pronađena je na prostoru deset županija, uključujući i Koprivničko križevačku, a inspektorica Puhalo istaknula je kako je u rješavanje tog problema potrebno uključiti jedinice lokalne samouprave koje Odlukom o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi mogu utjecati  na okolnost zapuštenih vinograda i putem poljoprivrednog/komunalnog redara doprinijeti uklanjanju potencijalnih izvora širenja zaraze fitoplazmom.

Sljedeća na rasporedu bila je točka osnivanja Koordinacijske radne skupine, što je obveza Županije prema novom Zakonu o zaštiti životinja, o čemu je govorio voditelj skloništa za životinje Ottova kućica i veterinar Ratimir Juršetić, napomenuvši kako će se Koordinacijska skupina sastojati od predstavnika jedinica lokalne samouprave, Županije, Skloništa za životinje, komunalnih redara, policije, veterinarske inspekcije, udruga za zaštitu životinja i veterinarske službe, a svrha će joj biti donošenja mjera za smanjenje broja napuštenih pasa, kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca i praćenje rada Skloništa, s time da će se donijeti i Program kontrole populacije napuštenih pasa. Župan je zamolio načelnike i gradonačelnike za dostavu prijedloga osoba koje će sudjelovati u radu Koordinacijske skupine, a u ime Županija određena je Suzana Zemljak kojoj će se spomenuti prijedlozi dostaviti.

Pročelnica Područnog ureda za katastar Koprivnica Jelena Unger okupljenima je predstavila informacije o aktualnostima vezanim uz katastarsku izmjeru, dok je direktor tvrtke MCS d.o.o. iz Čakovca Zvonko Novak predstavio Logis, aplikativni program napravljen za potrebe Lokalnog Geografskog Informacijskog Sustava koji služi za evidencije, obrade i vizualizacije prostornih podataka s područja jedinica lokalne ili regionalne samouprave te se sastoji od knjižnih katastarskih podataka, digitalnog katastarskog plana, digitalnog Ortofota, TK25, HOK i registra prostornih jedinica.

Župan je na kraju sjednice načelnicima, gradonačelnicima i gostima zahvalio na sudjelovanju u Kolegiju, dodavši kako se nada konkretnim rezultatima suradnje u obliku inicijativa i prijedloga za rješavanje problema.

Služba ureda župana