Na početnoj konferenciji predstavljen projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“

U prostorijama Županijske uprave u srijedu, 25- travnja održana je početna konferencija projekta „Svi u školi svi pri stolu 2“ kojim je za 822 učenika osnovnih škola na području Županije, koji žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva, osigurana besplatna školska prehrana za školsku godinu 2017./2018.

Na samom početku, okupljene je pozdravio župan Darko Koren te zahvalio projektnom timu i osnovnim školama kao partnerima, naglasivši važnost osiguravanja školske prehrane za sve učenike.

Ovaj projekt jedan je od najvažnijih u sektoru obrazovanja te njime pokazujemo naše opredjeljenje pružanju jednakih početnih pozicija za svu djecu, barem u smislu osiguravanja materijalnih preduvjeta. Uz prehranu, važno je istaknuti i sufinanciranje prijevoza učenika, gdje izdvajamo najviše od svih županija, oko 4 milijuna kuna, a sve je to direktna pomoć roditeljima koja im mnogo znači. Partneri na projektu su nam 18 osnovnih škola kojima smo osnivač, a sredstva su većinom osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.“, kazao župan te dodao kako je to svojevrsni nastavak projekta koji je Županija zajedno sa školama i PORA Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja provodila prošle školske godine.

Ravnateljica PORA-e Melita Birčić također je zahvalila svima uključenima u ovaj projekt, kazavši kako je to jedan od 26 projekata vrijednih 93 milijuna kuna koje su pripremili u posljednjih godinu i pol dana.

Ponosni smo kad smo dio projekata koji stvaraju dobre priče, a u ovom smo projektu sudjelovali kao stručna i tehnička pomoć. Svi naši projekti usmjereni su prema Županiji i jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom, a svoj ćemo doprinos dati i u dijelu provedbe, kako bi osigurali da sva sredstva budu povučena.“, dodala je ravnateljica Birčić, poručivši da bez partnerstva i suradnje nema uspješnih projekata.

U ime ravnatelja osnovnih škola obratila se ravnateljica Osnovne škole Mihovila Pavleka Miškine Đelekovec Sonja Vuljak te zahvalila Županija i PORA-i, istaknuvši: „S ponosom mogu reći kako moja škola na ovaj način za četvrtinu učenika osigurava besplatne obroke i time smo postigli da se svi učenici hrane u školskoj kuhinji. Ovo je sjajan primjer koji bi trebali slijediti i nadalje te se nadam kako će se projekt nastaviti i sljedeće školske godine.“

Na kraju uvodnog dijela konferencije, voditelj projekta Vladimir Šadek održao je prezentaciju na kojoj je detaljnije predstavio projektne aktivnosti, naglasivši kako je korisnik projekta Županija, uz već spomenute škole kao partnere. Posredničko tijelo projekta je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, bespovratna sredstva ostvarena su kroz Fond europske pomoći za najpotrebitije, u iznosu od 85 posto, te iz proračuna Republike Hrvatske, u iznosu od 15 posto, a projekt je vrijedan 835.420,79 kuna. Prijavljen je na Poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“, a opći cilj mu je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva u Koprivničko-križevačkoj županiji, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama. Točan broj djece koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva određen je sukladno kriterijima koji su za svaku pojedinu školu definirani odlukom školskih odbora, a status učenika potvrđen je od centara za socijalnu skrb, socijalnih vijeća u općinama, obrazovnih ustanova, te izjavama samih roditelja uključenih učenika. Kroz ovu školsku godinu, u 10 mjeseci, podijelit će se ukupno, 145.455 obroka.

Početnoj konferenciji prisustvovali su i zamjenik župana Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, županijski pročelnici, predstavnici škola i PORA-e te ostali suradnici.

Služba ureda župana