Najava: Info dan o Pozivu „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

Koprivničko –križevačka županija, Kulturno vijeće Koprivničko –križevačke županije i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja u suradnji s Ministarstvom kulture organiziraju info dan o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ koji je Ministarstvo objavilo u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Poziv je usmjeren na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora, a njime će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge i savezi udruga koji djeluju u području kulture i umjetnosti), jedinice lokalne samouprave čiji je broj stanovnika manji od 10.000 i javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000.000,00 kuna. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Info dan Ministarstva kulture održat će se u četvrtak, 25. siječnja 2018. godine od 10 do 13,00 sati u prostorima PORA-e u Koprivnici, Florijanski trg 4, dvorana na I. katu.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave putem elektroničke pošte: info@pora.com.hr

s podacima: ime i prezime, organizacija ili samostalni umjetnik, kontakt broj, a najkasnije do srijede, 24. siječnja 2018. godine do 13,00 sati.

Služba ureda župana