O – GO / ZAHTJEV za upis i preglednik OČEVIDNIKA djelatnosti gospodarenja otpadom

Zahtjev za upis u Očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom: https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja

Popis Očevidnika oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom: https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=11&tvrtkaId=7

Očevidnik prijevoznika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=1&tvrtkaId=7

Očevidnik posrednika https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=2&tvrtkaId=7

Očevidnik trgovca https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=3&tvrtkaId=7

Očevidnik reciklažnih dvorišta https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=4&tvrtkaId=7

Očevidnik nusproizvoda https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=7&tvrtkaId=7