O-GO / Aplikacija za upis podataka u Očevidnike gospodarenja otpadom i izdavanje Rješenja o upisima

Zahtjev za upis u Očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom: https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja

Popis Očevidnika oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom: https://ogo.mzoe.hr/Ocevidnici/PopisPDF?id=11&tvrtkaId=7