OBAVIJEST: Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su:

 1. ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za socijalnu skrb, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući);
 2. udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;
 3. fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici, obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
 4. pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

 1. izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 2. dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu
 3. izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 4. stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 5. kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 6. kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 7. procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela;
 8. nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 9. nabava ostale opreme (informatička oprema i namještaj, tehnička oprema za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, oprema za specijalizirane kabinete i sl.);
 10. nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga;
 11. priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
 12. edukacija za pružatelje usluga;
 13. financijska revizija projekta;
 14. upravljanje projektom;
 15. promicanje horizontalnih načela;
 16. aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 616.200.000,00 HRK.

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu je 400.000,00 HRK,
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu je 15.000.000,00 HRK.

Stopa financiranja je 100% prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu.

Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 31. prosinca 2019. godine.

Sva dokumentacija Poziva nalazi se OVDJE.

Dodatne informacije mogu se dobiti u PORA-i  na adresi Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica na tel. 621-978 ili e-mail info@pora.com.hr.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije