Objava pravovaljanih i zbirnih listi utvrđenih u provedbi izbora nacionalnih manjina u Koprivničko-križevačkoj županiji

Sukladno članku 20. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ 25/19.) Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije 16. travnja 2019. godine u 10:30 sati objavljuje:

  1. Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji
  2. Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji
  3. Pravovaljanu kandidaturu za izbor Predstavnika albanske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji
  4. Zbirnu listu kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji
  5. Zbirnu listu kandidata za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji
  6. Zbirnu listu kandidatura za izbor Predstavnika albanske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji

Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije