Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada – POŽURNICA općinama i gradovima

Općine i gradovi bili su obvezne donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada najkasnije u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” br. 50/2017), a koja je stupila na snagu 1. studenog 2017. godine. Budući neke jedinice lokalne samouprave još uvijek nisu poslale svoje Odluke predstavničkih tijela nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, pozivamo općine i gradove koje to nisu, da u što kraćem roku izvrše ovu obvezu. Sukladno čl. 30. st. 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) po donošenju Odluke, predstavničko tijelo JLS dužno je istu bez odlaganja  dostaviti Ministarstvu i objaviti u službenom glasilu  i na mrežnim stranicama općine/grada.  Inspekcija zaštite okoliša, napomenuto je u Požurnici Ministarstva, započela je s nadzorom ispunjenja spomenutih obveza.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode