Održane sjednice skupština društava Piškornica d.o.o. i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

U prostorijama Županijske uprave u četvrtak, 21. lipnja održana je 34. sjednica Skupštine društva Piškornica d.o.o. te prva sjednica Skupštine društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., kojima su prisustvovali predstavnici osnivača društva Piškornica, Uprave društava, predstavnici Nadzornog odbora te ostali gosti.

Predsjednik Skupštine društva Piškornica župan Darko Koren, na prijedlog osnivača, predsjedao je prvom sjednicom društva Piškornica – sanacijsko odlagalište, dok će se na sljedećoj birati njezin Predsjednik.

Prema dnevnom redu Skupštine društva Piškornica, izvješće Uprave o radu Piškornice za 2017. godinu prezentirao je direktor Mladen Ružman, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva u 2017. godini predstavio je predsjednik Nadzornog odbora Marijan Štimac, a ujedno je predstavljeno i izvješće neovisnog revizora društva o provedenoj reviziji financijskih izvješća za prošlu godinu. Sva su izvješća jednoglasno usvojena od članova Skupštine.

Članovi su jednoglasno usvojili i izvješće o financijskom poslovanju te konsolidirano izvješće za prošlu godinu, te su ujedno donijeli odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog izvješća o poslovanju za prošlu godinu te raspodjeli dobiti za isti vremenski period. Jednoglasno su donesene odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2017. godinu, kao i Nadzornom odboru te o izboru neovisnog revizora za 2018. godinu.

Članovi su primili na znanje i informaciju o provedbi terminskog plana Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koju je predstavio direktor Ružman, dok je informaciju o provedbi financijsko-računovodstvenog vještačenja i tužbe za naknadu štete nanesene trgovačkim društvima Piškornica d.o.o. i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. protiv bivšeg člana Uprave i direktora Mladena Jozinovića predstavio odvjetnik Josip Mađerić. Također, primljena je na znanje i informacija o poslovanju povezanog društva Piškornica sanacije d.o.o., u kojoj su sadržana izvješća Uprave o radu za prošlu godinu te financijskom poslovanju.

Pod prvom točkom sjednice Skupštine društva Piškornica – sanacijsko odlagalište dogovoreno je kako će se izbor predsjednika i zamjenika Skupštine Društva pripremiti za sljedeću sjednicu, dok su pod drugom točkom izabrani članovi Nadzornog odbora. Zatim su jednoglasno usvojena godišnja izvješća za prošlu godinu i to izvješće Uprave o radu društva te izvješće revizora društva, kao i izvješće o financijskom poslovanju, te su ujedno prihvaćene odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća te raspodjeli dobiti za prošlu godinu.

Služba ureda župana