Povodom predstojećih blagdana, Podravska banka u suradnji sa Županijom uručila udrugama i organizacijama donacije vrijedne 4o tisuća kuna

Nakon što je prošle godine pokrenula inicijativu donacija potrebitoj djeci na području grada Koprivnice, Podravska je banka ove godine program donacija proširila na cijelu Koprivničko-križevačku županiju, prema organizacijama i udrugama humanitarnog i socijalnog karaktera, s posebnim naglaskom na pomaganje djeci i socijalno osjetljivim društvenim skupinama.

U prostorijama Županijske uprave, u ponedjeljak 18. prosinca održano je svečano uručivanje donacija u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom, čemu su prisustvovali župan Darko Koren, zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić te Daniel Unger i Sanda Fuček Šanjić u ime Podravske banke.

Župan je tom prilikom kazao: „Zahvaljujemo Podravskoj banci što je udrugama i organizacijama i ove godine odlučila uljepšati blagdane, a moram priznati kako je zbilja bilo teško odabrati korisnike donacija, budući da na području Koprivničko-križevačke županije djeluje mnogo udruga koje predano i marljivo skrbe o različitim društvenim skupinama, na čemu ih posebno pohvaljujem. Ove će donacije u značajnoj mjeri pomoći njihovom djelovanju i brizi za poboljšanje životnog standarda članova.“

Daniel Unger iz Podravske banke dodao je kako su zadovoljni što su i ove godine nastavili inicijativu pomaganja potrebitima, naglasivši: „Za Koprivničko-križevačku županiju i Grad Koprivnicu osigurali smo 80 tisuća kuna, što smo podijelili na dva dijela, po 40 tisuća, a doniramo i na drugim područjima gdje djeluje Podravska banka. Želimo da ove donacije postanu tradicija, kao i da potaknemo druge tvrtke da u ovo blagdansko vrijeme pomognu onima kojima je to najviše potrebno. Zahvaljujemo Županiji na pomoći, kao i svima uključenima.

Ukupna sredstva od 40 tisuća kuna, koja će se utrošiti namjenski, prema iskazanim potrebama, u jednakim su iznosima raspoređena na osam udruga i organizacija. Predsjednica Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama „Latice“ Nevenka Fuchs kazala je kako će ih utrošiti na adaptaciju novog prostora za članove, predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“ Kristinka Štefan istaknula je kako su se odlučili za prehranu korisnika poludnevnog boravka, dok je predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“ Tamara Premuš kazala kako će sredstva utrošiti na nabavu kombi vozila koje je neophodno za kvalitetnije pružanje socijalnih usluga. U ime Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije Marija Sačer je dodala kako će nabaviti testove za okultno krvarenje iz područja prevencije raka debelog crijeva koji će biti dostupni svima koji se žele testirati, dok je predsjednica Udruge za razumijevanje ADHD-a, ADD-a, i drugih poremećaja „Moja“ Maja Ostriž poručila kako će nabaviti lampe za senzomotoričke vježbe te laptop potreban za rad s igricama koje smanjuju impulzivnost i povećavaju koncentraciju. U ime gradskih društava Crvenog križa, i prisutnih ravnateljica Đurđice Trbus iz Križevaca i Marine Perice iz Đurđevca, obratila se ravnateljica GDCK Koprivnica Adela Sočev koja je istaknula kako će donaciju utrošiti za kupnju prehrambenih namirnica za Socijalnu samoposlugu u Koprivnici, na nabavu dva bolnička kreveta s medicinskim madracima u Križevcima te za kupnju i dostavu humanitarnih paketa hrane na kućne adrese u Đurđevcu.

Služba ureda župana